# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
6
شهرضا
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
9
شیراز
 
0
C
 
0
C
10
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
12
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
13
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
14
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
15
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
16
شاهرود
 
0
C
 
0
C
17
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
18
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
19
چالوس
 
0
C
 
0
C
20
شوشتر
 
0
C
 
0
C
21
بروجرد
 
0
C
 
0
C
22
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
23
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
24
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
25
آشتیان
 
0
C
 
0
C
26
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
28
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
29
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
30
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
31
کرج
 
0
C
 
0
C
32
فسا
 
0
C
 
44
C
33
کرج
 
0
C
 
0
C
34
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
35
اراک
 
0
C
 
0
C
36
کرج
 
0
C
 
78
B
37
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
38
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
39
کرج
 
0
C
 
0
C
40
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
41
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
42
گچساران
 
0
C
 
0
C
43
شیراز
 
0
C
 
0
C
44
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
45
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
46
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
47
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
48
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
49
ابهر
 
0
C
 
0
C
50
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
51
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
52
قشم
 
0
C
 
0
C
53
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
54
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
55
ابهر
 
15
C
 
0
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
57
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
58
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
60
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
61
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
62
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
63
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
64
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
65
قم
 
34
C
 
68
B
66
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
67
مشهد
 
46
C
 
67
B
68
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
69
سمنان
 
50
C
 
57
C
70
بجنورد
 
50
C
 
71
B
71
تاکستان
 
52
C
 
47
C
72
سنندج
 
56
C
 
77
B
73
ابهر
 
56
C
 
0
C
74
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
75
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
76
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
77
دهاقان
 
60
C
 
70
B
78
محلات
 
60
C
 
0
C
79
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
80
مشهد
 
60
C
 
66
B
81
قم
 
60
C
 
73
B
82
مشهد
 
60
C
 
39
C
83
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
84
سنندج
 
62
C
 
84
A
85
رودهن
 
63
C
 
70
B
86
گرمسار
 
66
B
 
74
B
87
گرمسار
 
66
B
 
76
B
88
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
89
کرج
 
67
B
 
82
A
90
خوی
 
69
B
 
69
B
91
شوشتر
 
71
B
 
68
B
92
اهواز
 
71
B
 
70
B
93
زنجان
 
71
B
 
80
A
94
اهر
 
72
B
 
74
B
95
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
96
ساری
 
73
B
 
85
A
97
قزوین
 
73
B
 
86
A
98
تاکستان
 
74
B
 
82
A
99
لارستان
 
74
B
 
80
A
100
تنکابن
 
74
B
 
81
A
101
مرودشت
 
74
B
 
80
A
102
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
103
شوشتر
 
75
B
 
75
B
104
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
105
همدان
 
76
B
 
66
B
106
ساوه
 
76
B
 
74
B
107
گرمسار
 
76
B
 
88
A
108
همدان
 
78
B
 
80
A
109
شیراز
 
79
B
 
72
B
110
بجنورد
 
79
B
 
72
B
111
بروجرد
 
79
B
 
72
B
112
اراک
 
79
B
 
80
A
113
کرج
 
79
B
 
75
B
114
ملایر
 
79
B
 
85
A
115
بناب
 
79
B
 
79
B
116
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
117
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
118
شیراز
 
81
A
 
72
B
119
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
120
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
121
مبارکه
 
81
A
 
86
A
122
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
123
گرمسار
 
81
A
 
86
A
124
رودهن
 
81
A
 
70
B
125
اهواز
 
81
A
 
91
A+
126
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
127
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
128
تبریز
 
82
A
 
91
A+
129
رودهن
 
83
A
 
76
B
130
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
131
تبریز
 
84
A
 
91
A+
132
خلخال
 
84
A
 
81
A
133
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
134
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
135
بوشهر
 
85
A
 
81
A
136
کرج
 
86
A
 
74
B
137
رودهن
 
86
A
 
74
B
138
رودهن
 
86
A
 
80
A
139
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
140
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
141
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
142
رشت
 
86
A
 
86
A
143
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
144
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
145
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
146
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
147
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
148
تبریز
 
89
A
 
94
A+
149
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
150
دهاقان
 
89
A
 
88
A
151
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
152
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
153
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
154
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
155
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
156
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
157
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
158
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
159
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
160
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
161
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
162
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
163
بابل
 
96
A+
 
81
A
164
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
165
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
166
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
167
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
168
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
169
بابل
 
96
A+
 
90
A+
170
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
171
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
172
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
173
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
174
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
175
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
176
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
177
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
178
لامرد
179
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
180
رشت
181
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
182
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی