# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
6
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
7
شهرضا
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
9
چالوس
 
0
C
 
0
C
10
شیراز
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
12
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
13
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
14
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
15
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
16
ابهر
 
15
C
 
0
C
17
شاهرود
 
0
C
 
0
C
18
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
19
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
20
چالوس
 
0
C
 
0
C
21
محلات
 
60
C
 
0
C
22
شوشتر
 
0
C
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
24
بروجرد
 
0
C
 
0
C
25
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
26
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
27
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
28
آشتیان
 
0
C
 
0
C
29
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
30
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
31
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
32
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
33
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
34
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
35
کرج
 
0
C
 
0
C
36
کرج
 
0
C
 
0
C
37
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
38
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
39
اراک
 
0
C
 
0
C
40
ابهر
 
56
C
 
0
C
41
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
42
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
43
کرج
 
0
C
 
0
C
44
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
47
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
48
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
49
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
50
گچساران
 
0
C
 
0
C
51
شیراز
 
0
C
 
0
C
52
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
53
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
54
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
55
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
56
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
57
ابهر
 
0
C
 
0
C
58
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
59
قشم
 
0
C
 
0
C
60
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
61
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
62
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
63
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
64
مشهد
 
60
C
 
39
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
66
فسا
 
0
C
 
44
C
67
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
68
تاکستان
 
52
C
 
47
C
69
سمنان
 
50
C
 
57
C
70
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
71
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
72
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
73
همدان
 
76
B
 
66
B
74
مشهد
 
60
C
 
66
B
75
مشهد
 
46
C
 
67
B
76
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
77
شوشتر
 
71
B
 
68
B
78
قم
 
34
C
 
68
B
79
خوی
 
69
B
 
69
B
80
دهاقان
 
60
C
 
70
B
81
رودهن
 
63
C
 
70
B
82
رودهن
 
81
A
 
70
B
83
اهواز
 
71
B
 
70
B
84
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
85
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
86
بجنورد
 
50
C
 
71
B
87
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
88
شیراز
 
81
A
 
72
B
89
شیراز
 
79
B
 
72
B
90
بجنورد
 
79
B
 
72
B
91
بروجرد
 
79
B
 
72
B
92
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
93
قم
 
60
C
 
73
B
94
کرج
 
86
A
 
74
B
95
رودهن
 
86
A
 
74
B
96
ساوه
 
76
B
 
74
B
97
گرمسار
 
66
B
 
74
B
98
اهر
 
72
B
 
74
B
99
شوشتر
 
75
B
 
75
B
100
کرج
 
79
B
 
75
B
101
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
102
گرمسار
 
66
B
 
76
B
103
رودهن
 
83
A
 
76
B
104
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
105
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
106
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
107
سنندج
 
56
C
 
77
B
108
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
109
کرج
 
0
C
 
78
B
110
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
111
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
112
بناب
 
79
B
 
79
B
113
رودهن
 
86
A
 
80
A
114
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
115
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
116
لارستان
 
74
B
 
80
A
117
اراک
 
79
B
 
80
A
118
مرودشت
 
74
B
 
80
A
119
همدان
 
78
B
 
80
A
120
زنجان
 
71
B
 
80
A
121
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
122
بابل
 
96
A+
 
81
A
123
بوشهر
 
85
A
 
81
A
124
تنکابن
 
74
B
 
81
A
125
خلخال
 
84
A
 
81
A
126
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
127
تاکستان
 
74
B
 
82
A
128
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
129
کرج
 
67
B
 
82
A
130
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
131
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
132
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
133
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
134
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
135
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
136
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
137
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
138
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
139
سنندج
 
62
C
 
84
A
140
ملایر
 
79
B
 
85
A
141
ساری
 
73
B
 
85
A
142
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
143
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
144
مبارکه
 
81
A
 
86
A
145
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
146
گرمسار
 
81
A
 
86
A
147
قزوین
 
73
B
 
86
A
148
رشت
 
86
A
 
86
A
149
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
150
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
151
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
152
دهاقان
 
89
A
 
88
A
153
گرمسار
 
76
B
 
88
A
154
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
155
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
156
بابل
 
96
A+
 
90
A+
157
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
158
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
159
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
160
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
161
تبریز
 
82
A
 
91
A+
162
اهواز
 
81
A
 
91
A+
163
تبریز
 
84
A
 
91
A+
164
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
165
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
166
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
167
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
168
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
169
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
170
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
171
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
172
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
173
تبریز
 
89
A
 
94
A+
174
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
175
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
176
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
177
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
178
لامرد
179
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
180
رشت
181
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
182
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی