# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
3
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
6
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
7
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
8
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
84
A
9
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
10
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
11
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
12
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
13
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A