# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
2
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
3
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
4
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
5
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
6
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
8
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
9
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
10
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
11
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
12
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
13
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
14
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
15
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
16
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B