# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
2
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A