مشخصات نشریه
عنوان نشریه حشره‌شناسی گیاهان زراعی
آدرس وب سایت نشریه http://jfce.iaut.ac.ir
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-7448
شاپا الکترونیکی 2476-6992
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه http://jfce.iaut.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره شماره (12) بهار -تابستان1395 - شهریور 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمدحسین کاظمی مدیر مسئول
2 حسین لطفعلی زاده سردبیر
3 رعنا پور ایوبی اعضای هیات تحریریه
4 نورالدین شایسته اعضای هیات تحریریه
5 داود شیردل اعضای هیات تحریریه
6 پرویز شیشه بر اعضای هیات تحریریه
7 موسی صابر اعضای هیات تحریریه
8 احد صحراگرد اعضای هیات تحریریه
9 خلیل طالبی جهرمی اعضای هیات تحریریه
10 محمدحسین کاظمی اعضای هیات تحریریه
11 حسین لطفعلی زاده اعضای هیات تحریریه
12 قدیر نوری قنبلانی اعضای هیات تحریریه
13 سویل نعمت اللهی مدیر داخلی
14 محسن مفیدی نیستانک ویراستار انگلیسی
15 مهناز شریفی کارشناس نشریه
16 رحیم حامد رحیمی کارشناس نشریه