رییس اداره مجلات علمی دانشگاه: آقای محمدرضا کاشفی الاصل       تلفن:47353422-021

کارشناسان اداره مجلات علمی دانشگاه: خانم زهرا سالک، خانم فریبا امجدیان، خانم سنا آب روشن  تلفن 47353426-021

آدرس: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال) - میدان دانشگاه - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - اداره کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی