• درج عبارت علمی - پژوهشی
  • فهرست مجله های دارای شرایط بخشنامه70/70362
  • اعلام نتیجه ارزیابی وزارت علوم
  • اسفاده از واژگان فارسی
  • ثبت اطلاعات در سامانه
  • سامانه یکپارچه نشریات
  • تعداد نشریات بر اساس گروه
  • تکمیل اطلاعات
  • برخی شاخص های مهم
  • مجله های isi دانشگاه آزاد اسلامی
  • مجله های isi دانشگاه آزاد اسلامی 2

 

 

اخبار

arror * بسیار مهم *
کلیه مجله هایی که از کمیسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دارند و دارای مجوز قدیمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند مجوز خود را در سامانه جامع رسانه های کشور به آدرس e-rasaneh.ir ثبت کنند و نسبت به اعلام وصول مجله از طریق سامانه یاد شده اقدام کنند تا مشمول ماده 16 قانون مطبوعات (لغو مجوز) نشوند. همچنین همه مجله ها ملزم به تکمیل و ثبت اطلاعات نشریه خود در این سامانه می باشند.
arror سامانه یکپارچه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه یکپارچه نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد. آدرس http://journals.iau.ir