مشخصات نشریه
عنوان نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Iranian Journal of Public Administration Mission
آدرس وب سایت نشریه http://ijpa.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 3(پیاپی31 پاییز 1397) - آذر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه