# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
71
B
2
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C