# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
2
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A