مشخصات نشریه
عنوان نشریه فضای گردشگری فضای گردشگری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Geographical Journal of Tourism Space
آدرس وب سایت نشریه http://gjts.malayeriau.ac.ir/
دفتر مجله ملایر
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8827
شاپا الکترونیکی 2676-7228
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editortsj@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=U0E76FkAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 37 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر مجید شمس مدیر مسئول
2 دکتر مجید شمس سردبیر
3 سید نصرالله موسوی مدیر داخلی
4 دکتر مجید شمس اعضای هیات تحریریه
5 دکتر حسن بیک محمدی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد تقی رضویان اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سیمین تولایی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر عباس ملک حسینی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر نصرالله مولائی هشجین اعضای هیات تحریریه
10 دکتر امیر گندمکار اعضای هیات تحریریه
11 دکتر حسین سلیمیان اعضای هیات تحریریه
12 دکتر صادق صالحی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر محمود ضیایی اعضای هیات تحریریه
14 دکترعلیرضا روزبهانی ویراستار ادبی نشریه