مشخصات نشریه
عنوان نشریه فضای گردشگری فضای گردشگری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] tourism space
آدرس وب سایت نشریه http://gjts.malayeriau.ac.ir/
صاحب امتیاز ملایر
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-8827
شاپا الکترونیکی 2251-8827
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editortsj@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 32 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر مجید شمس مدیر مسئول
2 دکتر مجید شمس سردبیر
3 سید نصرالله موسوی مدیر داخلی
4 دکتر مجید شمس اعضای هیات تحریریه
5 دکتر حسن بیک محمدی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد تقی رضویان اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سیمین تولایی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر عباس ملک حسینی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر نصرالله مولائی هشجین اعضای هیات تحریریه
10 دکتر امیر گندمکار اعضای هیات تحریریه
11 دکتر حسین سلیمیان اعضای هیات تحریریه
12 دکتر صادق صالحی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر محمود ضیایی اعضای هیات تحریریه
14 دکترعلیرضا روزبهانی ویراستار ادبی نشریه