# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
تنکابن
 
87
A
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
4
شوشتر
 
82
A
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
6
چالوس
 
0
C
7
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
8
رشت
 
91
A+
9
تنکابن
 
0
C
10
اهواز
 
86
A
11
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
12
دامغان
 
92
A+
13
رشت
 
96
A+
14
بروجرد
 
90
A+
15
بندرعباس
 
0
C
16
تبریز
 
96
A+
17
اراک
 
0
C
18
اهواز
 
81
A
19
نور
 
85
A
20
بیرجند
 
0
C
21
تبریز
 
89
A
22
تبریز
 
92
A+
23
چالوس
 
0
C
24
مشهد
 
63
C
25
میانه
 
89
A
26
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
27
خوی
 
0
C
28
کرج
 
82
A
29
تاکستان
 
0
C
30
کرج
 
0
C
31
کرج
 
0
C
32
سنندج
 
0
C
33
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
34
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
35
ورامین
 
15
C
36
تهران شمال
 
79
B
37
آیت الله آملی
 
60
C
38
مرودشت
 
92
A+
39
گرگان
 
80
A
40
اراک
 
93
A+
41
بوشهر
 
0
C
42
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
43
لاهیجان
 
87
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
45
تبریز
 
27
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
47
کرج
 
30
C
48
کرج
 
72
B
49
اهواز
 
77
B
50
بوشهر
 
96
A+
51
آزادشهر
 
0
C
52
بوشهر
 
0
C
53
شوشتر
 
0
C
54
بابل
 
75
B
55
شبستر
 
0
C
56
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
57
چالوس
 
0
C
58
شیراز
 
0
C
59
شیراز
 
0
C
60
ورامین
 
0
C
61
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
62
شهرکرد
 
82
A
63
گرمسار
 
73
B
64
یاسوج
 
0
C
65
سبزوار
 
82
A
66
شوشتر
 
54
C