مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Applied Animal Science
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijas.iaurasht.ac.ir/
دفتر مجله رشت
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / علوم دامی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-628x
شاپا الکترونیکی 2251-631X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه editor@ijas.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=G7Is0MkAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات همچنین محتوای مجله در سایت زیر نیز قابل بازیابی میباشد http://www.scopemed.org/?jid=113 سایت قبلی نشریه WWW.ijas.ir https://scholar.google.com/citations?user=G7Is0MkAAAAJ&hl=en
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سید ضیاءالدین میرحسینی سردبیر
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دفتر مجله
3 علیرضا صیداوی مدیر مسئول
4 محمدرضا پورقاسمی رودسری مدیر داخلی
5 معصومه انوری اعضای هیات تحریریه
6 منصور رضایی اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا صیداوی اعضای هیات تحریریه
8 سید ضیاءالدین میرحسینی اعضای هیات تحریریه
9 علی احمد علو قطبی اعضای هیات تحریریه
10 محمود شیوازاد اعضای هیات تحریریه
11 عبدالاحد شادپرور اعضای هیات تحریریه
12 محمد چمنی اعضای هیات تحریریه
13 علیرضا صفامهر اعضای هیات تحریریه
14 محمدمهدی طباطبایی اعضای هیات تحریریه
15 علی اصغر ساکی اعضای هیات تحریریه
16 محمد رضا محمدآبادی اعضای هیات تحریریه
17 لیلا اسدپور اعضای هیات تحریریه
18 Juan F Capote Álvarez اعضای هیات تحریریه
19 Anna Catharina Berge اعضای هیات تحریریه
20 Rui Bessa اعضای هیات تحریریه
21 Angela Gabriella D’Alessandro اعضای هیات تحریریه
22 Ólafur R Dýrmundsson اعضای هیات تحریریه
23 Antón Rafael García Martínez اعضای هیات تحریریه
24 Francisco Alberto Garcia Vazquez اعضای هیات تحریریه
25 Ilias Giannenas اعضای هیات تحریریه
26 José Alberto Delgadillo Sánchez اعضای هیات تحریریه
27 Nicolas Lopez-Villalobos اعضای هیات تحریریه
28 Joaquim Fernando Moreira da Silva اعضای هیات تحریریه
29 Alejandro Palladino اعضای هیات تحریریه
30 Ana Isabel Roca Fernández اعضای هیات تحریریه
31 Marcos Veiga dos Santos اعضای هیات تحریریه
32 Alfredo Teixeira اعضای هیات تحریریه
33 David Thomas اعضای هیات تحریریه
34 Vincenzo Tufarelli اعضای هیات تحریریه