# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
2
یزد
 
34
C
 
76
B
3
ورامین
 
76
B
 
77
B
4
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
5
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
7
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
8
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
9
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
11
دامغان
 
74
B
 
78
B
12
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
13
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
14
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
15
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
16
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
17
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
18
تبریز
 
89
A
 
94
A+
19
مشهد
 
63
C
 
48
C
20
دهاقان
 
60
C
 
70
B
21
کرج
 
47
C
 
72
B
22
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
23
پرند
 
70
B
 
88
A
24
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
25
رودهن
 
63
C
 
70
B
26
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
27
کرج
 
67
B
 
82
A
28
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
29
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
30
مبارکه
 
81
A
 
86
A
31
ورامین
 
0
C
 
64
C
32
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
33
اراک
 
79
B
 
80
A
34
مشهد
 
60
C
 
66
B
35
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
36
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
37
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
38
ساری
 
73
B
 
85
A
39
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
40
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
41
همدان
 
78
B
 
78
B