# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
یزد
 
34
C
2
لاهیجان
 
59
C
3
ورامین
 
76
B
4
قوچان
 
93
A+
5
واحد الکترونیکی
 
26
C
6
نجف‌آباد
 
79
B
7
نجف‌آباد
 
73
B
8
دامغان
 
92
A+
9
قزوین
 
80
A
10
شیراز
 
79
B
11
تهران مرکزی
 
98
A+
12
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
13
قزوین
 
93
A+
14
تبریز
 
96
A+
15
کرج
 
86
A
16
خمینی شهر
 
42
C
17
تبریز
 
89
A
18
مشهد
 
63
C
19
همدان
 
76
B
20
خوی
 
0
C
21
تهران جنوب
 
24
C
22
دهاقان
 
60
C
23
تهران شمال
 
79
B
24
تهران مرکزی
 
96
A+
25
مرودشت
 
96
A+
26
مرودشت
 
89
A
27
لارستان
 
74
B
28
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
29
اهواز
 
71
B
30
گرمسار
 
66
B
31
تنکابن
 
74
B
32
سنندج
 
56
C
33
تهران شمال
 
60
C
34
اسلامشهر
 
61
C
35
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
36
آزادشهر
 
55
C
37
زنجان
 
71
B
38
مشهد
 
42
C
39
ابهر
 
56
C
40
شهر مجلسی
 
89
A
41
تهران شمال
 
66
B
42
زنجان
 
66
B
43
مشهد
 
46
C
44
ساری
 
73
B
45
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
47
سنندج
 
62
C
48
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
49
آزادشهر
 
58
C
50
گرمسار
 
73
B
51
بوشهر
 
0
C
52
سمنان
 
79
B
53
مرودشت
 
86
A
54
رودهن
 
83
A
55
همدان
 
78
B