مشخصات نشریه
عنوان نشریه تعالی مشاوره و روان درمانی (آموزش، مشاوره و روان درمانی سابق) تعالی مشاوره و روان درمانی (آموزش، مشاوره و روان درمانی سابق)
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://journal-counselling.iiau.ac.ir/
دفتر مجله اسلامشهر
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-2799
شاپا الکترونیکی 2717-249X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal-counselling@iiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=5&user=kUwkSrYAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 37 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات تغییرات براساس مصوبه پنجمین کمیسیون معاونت علوم انسانی_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بتول فقیه آرام مدیر مسئول
2 مهرناز آزاد یکتا سردبیر
3 علیرضا عراقیه مدیر داخلی
4 کیانوش زهراکار اعضای هیات تحریریه
5 فریبرز درتاج رابری اعضای هیات تحریریه
6 فریبرز باقری اعضای هیات تحریریه
7 خدیجه ابوالمعالی اعضای هیات تحریریه
8 حمزه گنجی اعضای هیات تحریریه
9 سیده منور یزدی اعضای هیات تحریریه
10 حسن اسدزاده اعضای هیات تحریریه