مشخصات نشریه
عنوان نشریه آموزش، مشاوره و روان درمانی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://journal-counselling.iiau.ac.ir/
صاحب امتیاز اسلامشهر
موضوع علوم انسانی / روان‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal-counselling@iiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 19 - آذر 1395
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بتول فقیه آرام مدیر مسئول
2 سید محمود میرزمانی بافقی سردبیر
3 علیرضا عراقیه مدیر داخلی
4 عبدالله شفیع آبادی اعضای هیات تحریریه
5 هادی بهرامی اعضای هیات تحریریه
6 ابوالقاسم خوش کنش اعضای هیات تحریریه
7 عباس خورشیدی اعضای هیات تحریریه
8 کیانوش زهراکار مشاوره اعضای هیات تحریریه
9 یوسف کریمی اعضای هیات تحریریه
10 سید محمود میرزمانی بافقی اعضای هیات تحریریه