# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
2
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
3
شهر قدس
 
0
C
 
0
C