# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
2
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
3
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C