مشخصات نشریه
عنوان نشریه کاربرد شیمی در محیط‌زیست
آدرس وب سایت نشریه http://iau-ahar.ac.ir/ahar/chemical-application.html
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز اهر
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-768x
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه ahar.shimi@iau-ahar.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 34 - شهریور 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 صمد موتمنی طباطبایی مدیر مسئول
2 سیروس لطفی سردبیر
3 سعیده ابراهیمی اصل مدیر داخلی
4 ملیحه گل زاده مدیر اجرایی
5 حسن تقی پور اعضای هیات تحریریه
6 احد باویلی اعضای هیات تحریریه
7 بهرام لطافت اعضای هیات تحریریه
8 محمد آرمان مهر اعضای هیات تحریریه
9 محمدحسین ارباب زوار اعضای هیات تحریریه
10 جبار خلفی اعضای هیات تحریریه
11 محمد مسافری اعضای هیات تحریریه