مشخصات نشریه
عنوان نشریه فضای جغرافیایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1/
صاحب امتیاز اهر
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 19 - شماره 66 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی دلال اوغلی مدیر مسئول
2 علی محمد خورشیددوست سردبیر
3 کریم امینی نیا مدیر داخلی
4 ملیحه گل زاده مدیر اجرایی
5 محمدحسین پاپلی یزدی اعضای هیات تحریریه
6 سیروس شفقی اعضای هیات تحریریه
7 نورالدین عظیمی اعضای هیات تحریریه
8 ایرج جباری اعضای هیات تحریریه
9 ابوالفضل قنبری اعضای هیات تحریریه
10 علی محمد خورشیددوست اعضای هیات تحریریه
11 علیرضا ایلدرمی اعضای هیات تحریریه
12 علی دلال اوغلی اعضای هیات تحریریه
13 اصغر نظریان اعضای هیات تحریریه
14 عبداحمید رجایی اعضای هیات تحریریه