مشخصات نشریه
عنوان نشریه Research in English Language Pedagogy Research in English Language Pedagogy
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://relp.khuisf.ac.ir/
دفتر مجله اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-3259
شاپا الکترونیکی 2538-4244
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.relp@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://relp.khuisf.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه شده در ISC(پایگاه داده های جهان اسلام) MLA LINGUIST LIST DOAJ DRJI (Directory of Research Journals Indexing) SIDS Google Scholar ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) CIVILICA Genamics Journal Seek EZB Toronto Public Library Princeton University Library ROAD Turkish Education Index Noormags Academia AE Global Index Ulrich's Periodicals Directory Semantic Scholar Proquest
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین حیدری تبریزی مدیر مسئول
2 عزیزه چالاک سردبیر
3 اکبر افقری اعضای هیات تحریریه
4 محمدحسن تحریریان اعضای هیات تحریریه
5 سید آیت الله رزمجو اعضای هیات تحریریه
6 حمید علامی اعضای هیات تحریریه
7 بهروز عزبدفتری اعضای هیات تحریریه
8 فرزاد شریفیان اعضای هیات تحریریه
9 محمدرضا طالبی نژاد اعضای هیات تحریریه
10 حسین نساجی اعضای هیات تحریریه
11 Kleanthes Grohmann اعضای هیات تحریریه
12 Alex Housen اعضای هیات تحریریه
13 Maria Kambanaros اعضای هیات تحریریه
14 ارسلان کهنمویی پور اعضای هیات تحریریه
15 علی رحیمی اعضای هیات تحریریه
16 سعید تاکی اعضای هیات تحریریه
17 محمود هاشمیان اعضای هیات تحریریه
18 غلامرضا زارعی اعضای هیات تحریریه
19 مهشید پزشکی دبیر اجرایی
20 احسان رضوانی ویراستار