مشخصات نشریه
عنوان نشریه Research in English Language Pedagogy Research in English Language Pedagogy
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://relp.khuisf.ac.ir/
صاحب امتیاز اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه RELP
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-3259
شاپا الکترونیکی 2538-4244
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.relp@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://relp.khuisf.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 2 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه شده در ISC(پایگاه داده های جهان اسلام) MLA LINGUIST LIST DOAJ DRJI (Directory of Research Journals Indexing) SIDS Google Scholar ESJI (Eurasian Scientific Journal Index) CIVILICA Genamics Journal Seek EZB Toronto Public Library Princeton University Library ROAD Turkish Education Index Noormags Academia AE Global Index Proquest (بر اساس نامه ای این مجله برای نمایه شدن در این پایگاه پذیرفته شده است و 12 هفته از زمان دریافت نامه تا بارگزاری اطلاعات مجله زمان برده میشود تا رسما در این پایگاه نمایه شود
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حمید رضا حقوردی مدیر مسئول
2 منصور کوشا سردبیر
3 عزیزه چالاک مدیر داخلی
4 اکبر افقری اعضای هیات تحریریه
5 محمدحسن تحریریان اعضای هیات تحریریه
6 سید آیت الله رزمجو اعضای هیات تحریریه
7 حمید علامی اعضای هیات تحریریه
8 بهروز عزبدفتری اعضای هیات تحریریه
9 فرزاد شریفیان اعضای هیات تحریریه
10 محمدرضا طالبی نژاد اعضای هیات تحریریه
11 حسین نساجی اعضای هیات تحریریه
12 Kleanthes Grohmann اعضای هیات تحریریه
13 Alex Housen اعضای هیات تحریریه
14 Maria Kambanaros اعضای هیات تحریریه
15 ارسلان کهنمویی پور اعضای هیات تحریریه
16 علی رحیمی اعضای هیات تحریریه
17 محمد رئوف معینی اعضای هیات تحریریه
18 سعید تاکی اعضای هیات تحریریه
19 محمود هاشمیان اعضای هیات تحریریه
20 غلامرضا زارعی اعضای هیات تحریریه
21 مهشید پزشکی دبیر اجرایی
22 احسان رضوانی ویراستار