مشخصات نشریه
عنوان نشریه Curriculum Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://curriculumresearch.iiau.ac.ir/
دفتر مجله اسلامشهر
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2717-3429
شاپا الکترونیکی 2717-3429
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه curriculumresearches@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=_80K86EAAAAJ&hl=en&authuser=4
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 2 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مصوبه پنجمین کمیسیون انتشارات علمی شورای عالی پژوهش مورخ 18/09/1398_||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه