مشخصات نشریه
عنوان نشریه Curriculum Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه
صاحب امتیاز اسلامشهر
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1398-09-26
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مصوبه پنجمین کمیسیون انتشارات علمی شورای عالی پژوهش مورخ 18/09/1398
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه