مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات جامعه‌شناسی مطالعات جامعه‌شناسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jss.iaut.ac.ir/
دفتر مجله تبریز
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2322-5661
شاپا الکترونیکی 2476-7034
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه t.sociology@yahoo.com/t.sociologys@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 50 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمود علمی مدیر مسئول
2 محمد عباس زاده سردبیر
3 جعفر ابراهیمی مدیر داخلی
4 جعفر ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
5 حسین بنی فاطمه اعضای هیات تحریریه
6 محمود علمی اعضای هیات تحریریه
7 صمد کلانتری اعضای هیات تحریریه
8 ایرج ساعی ارسی اعضای هیات تحریریه