مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jrdms.dentaliau.ac.ir/
صاحب امتیاز دندانپزشکی
موضوع پزشکی / دندان‌پزشکی
عنوان کوتاه نشریه J Res Dentomaxillofac Sci
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-4166
شاپا الکترونیکی 2383-2754
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jrdmsjournal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-07-01
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 4 - آذر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه