مشخصات نشریه
عنوان نشریه مواد نوین
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jnm.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مواد
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-5946
شاپا الکترونیکی 2423-7183
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7el21QjK235RIU1HHaAvEn6WCekeMNJxjOIQUASqdBHHwvC9HhMu-pA_TSBk1U5VftijEBD3B6NB1H8l_miTAcZL0BAw&user=Eerx93UAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر محمد حسین شریعت مدیر مسئول
2 دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی سردبیر
3 دکتر رضا بازرگان لاری مدیر اجرایی
4 محمدمحسن مشکسار اعضای هیات تحریریه
5 دکتر رامین ابراهیمی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد حسین شریعت اعضای هیات تحریریه
7 دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر رضا بازرگان لاری اعضای هیات تحریریه
9 دکتر کیوان رئیسی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر علی شفیعی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر عباس نجفی‌زاده اعضای هیات تحریریه
12 دکتر محمدرضا طرقی نژاد اعضای هیات تحریریه
13 دکتر محمدرضا ابوطالبی اعضای هیات تحریریه
14 دکتر اسکندر کشاورز علمداری اعضای هیات تحریریه
15 دکتر ناصر ورهرام اعضای هیات تحریریه