مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Solid Mechanics
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jsm.iau-arak.ac.ir/
دفتر مجله اراک
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3505
شاپا الکترونیکی 2008-7683
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@jsm-iauarak.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/scholar?q=journal+of+solid+mechanics&hl=fa&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2020&as_yhi=2020
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
Scopus
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات www.jsm-iauarak.comلینک کمکی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد شرعیات سردبیر
2 سید محمد مهدی نجفی زاده مدیر مسئول
3 علیرضا نظام آبادی مدیر اجرایی
4 شهریار فریبرز اعضای هیات تحریریه
5 علی قربان پور آرانی اعضای هیات تحریریه
6 عباس راستگو اعضای هیات تحریریه
7 محمد شرعیات اعضای هیات تحریریه
8 محسن جباری اعضای هیات تحریریه
9 J.N Reddy اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
10 R.C Batra اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
11 A.H Sofiyev اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
12 Sh Zhifei اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 Hong-Liang Dai اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
14 Omer Civalek اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 Suresh Chandra Pradhan اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 پیام خزاعی نژاد ویراستار انگلیسی
17 رضا بهادری ویراستار ادبی نشریه
18 زهرا مشیدی صفحه آرا