مشخصات نشریه
عنوان نشریه نوآوری های مدیریت آموزشی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] The Journal of Modern Thoughts in Education
آدرس وب سایت نشریه http://jmte.riau.ac.ir/
دفتر مجله رودهن
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-1138
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jmte.riau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 صمد کریم زاده سردبیر
2 فتاح ناظم مدیر مسئول
3 طاهره حسومی مدیر داخلی
4 محمود اکرامی اعضای هیات تحریریه
5 عباداله احمدی اعضای هیات تحریریه
6 سید علی سیادت اعضای هیات تحریریه
7 نادر سلیمانی اعضای هیات تحریریه
8 بهارک شیرزاد کبریا اعضای هیات تحریریه
9 قاسم قاضی اعضای هیات تحریریه
10 محمد رحیم رسولی آزاد ویراستار
11 اندیشه صنیعی ویراستار انگلیسی