مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Optoelectronical Nanostructures
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jopn.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع فنی و مهندسی / نانو
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7361
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه http://jopn.miau.ac.ir/
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه scholar.google.com/citations?user=XMdvfikAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Seyyed Ahmad Jenabali Jahromi سردبیر
2 Ghahraman Solookinejad مدیر مسئول
3 Masoud Jabbari مدیر اجرایی
4 seyyed Ahmad Jenabali Jahromi اعضای هیات تحریریه
5 Taher Niknam اعضای هیات تحریریه
6 Rahim Ghayoor اعضای هیات تحریریه
7 Mehdi Vadi اعضای هیات تحریریه
8 Ghassem Kavei اعضای هیات تحریریه
9 Mohammad Hossein Habibi اعضای هیات تحریریه
10 Mohammad Sadegh Helforoosh اعضای هیات تحریریه
11 Heshmatollah Yavari اعضای هیات تحریریه
12 Ahmad Yazdani اعضای هیات تحریریه
13 Asghar Kazemzadeh اعضای هیات تحریریه
14 Esmaill saievar- iranizad اعضای هیات تحریریه
15 ghahraman solookinejad اعضای هیات تحریریه