مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Applied Dynamic Systems and Control
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jadsc.aliabadiau.ac.ir
دفتر مجله علی آبادکتول
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-4342
شاپا الکترونیکی 2676-4342
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jadsc@aliabadiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=FgFol7oAAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 2 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 امانگلدی کوچکی مدیر مسئول
2 حسن رستگار سردبیر
3 مسعود رادمهر مدیر داخلی
4 بهروز وحیدی اعضای هیات تحریریه
5 ابوالفضل رنجبر نوعی اعضای هیات تحریریه
6 یاسر رستمیان اعضای هیات تحریریه
7 عقیل یوسفی کما اعضای هیات تحریریه
8 غلامحسین ریاحی دهکردی اعضای هیات تحریریه
9 داود دمیری گنجی اعضای هیات تحریریه
10 ابوالفضل پیرایش نقاب اعضای هیات تحریریه