مشخصات نشریه
عنوان نشریه ریاضی
آدرس وب سایت نشریه http://msj.iau-arak.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز اراک
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه .Math. Sci. J
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8337
شاپا الکترونیکی 2008-3335
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه iaua_taa@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 1 - بهمن 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات بدلیل کسب رتبه علمی و پژوهشی وزارت علوم برای مجله تغییر کردن نام مجله به لایه سوم تخصصی اسم مجله در حال تغییر است ولی هنوز پاسخ مشخصی از واحد رسانه های کشور در این خصوص صورت نگرفته است. اسم جدید مجله Theory of Approximation and Application می باشد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فرشید خجسته مدیر داخلی
2 اسمعیل بابلیان مدیر مسئول
3 سعید عباسبندی سردبیر
4 بابک اسدی اعضای هیات تحریریه
5 عبدا... هادی وینچه اعضای هیات تحریریه
6 امیر خسروی اعضای هیات تحریریه
7 خسرو مالک نژاد اعضای هیات تحریریه
8 مجید توسلی کا جانی اعضای هیات تحریریه
9 داوود علیمحمدی اعضای هیات تحریریه
10 شهنام جوادی اعضای هیات تحریریه
11 فرشید خجسته ویراستار ادبی نشریه
12 فرشید خجسته ویراستار ادبی
13 دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشگاه آزاد اسلامی اراک صاحب امتیاز
14 فرشید خجسته ویراستار انگلیسی