مشخصات نشریه
عنوان نشریه GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی)
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://gisrs.semnaniau.ac.ir/
صاحب امتیاز سمنان
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه کاربرد GIS &rs در برنامه ریزی
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-3508
شاپا الکترونیکی 2476-3586
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه gisrs@semnaniau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 3 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات آدرس:سمنان-مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان-دفتر فصلنامه سیستم اطلاعات جغرافیابی و سنجش از دور در برنامه ریزی
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سعید کامیابی مدیر مسئول
2 حسن فرجی سبکبار سردبیر
3 ابولفضل دارایی کارشناس نشریه
4 جعفر جوان اعضای هیات تحریریه
5 زهرا حجازی زاده اعضای هیات تحریریه
6 پرویز ضیائیان فیروزآبادی اعضای هیات تحریریه
7 علی حاجی نژاد اعضای هیات تحریریه
8 بیژن رحمانی اعضای هیات تحریریه
9 سید اسکندر صیدایی اعضای هیات تحریریه
10 محمدسعدی مسگری سقزلو اعضای هیات تحریریه
11 محمد رضا زند مقدم مدیر داخلی
12 سعید کامیابی مدیر مسئول