مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://ijrj.baboliau.ac.ir/
دفتر مجله بابل
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-5013
شاپا الکترونیکی 2645-5021
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journalfegh@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijrj.baboliau.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 62 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات مجوز علمی- پژوهشی وزارت علوم و ISC دارد.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر حسن قلی پور مدیر مسئول
2 دکتر علی اکبر ایزدی فرد سردبیر
3 مهدی محمدیان امیری مدیر داخلی
4 مریم کاویانی چراتی مدیر اجرایی
5 دکتر سید محمد رضا آیتی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر علی اکبر ابوالحسینی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر علی اکبر ایزدی فرد اعضای هیات تحریریه
8 دکتر محمد جعفری هرندی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر محمدحسن حائری یزدی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر محمد علی خیراللهی اعضای هیات تحریریه
11 دکتر عبدالکریم عبداللهی اعضای هیات تحریریه
12 دکتر سید ابراهیم قدسی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر حسین گوگانی اعضای هیات تحریریه
14 دکتر عباس نیکزاد اعضای هیات تحریریه
15 دکتر اسماعیل واعظ جوادی اعضای هیات تحریریه
16 مکرمه حمیدی ویراستار ادبی نشریه
17 مریم کاویانی چراتی ویراستار انگلیسی
18 مریم کاویانی چراتی کارشناس نشریه
19 دکتر حمید ابهری اعضای مشورتی هیات تحریریه
20 دکتر فخرالدین اصغری اعضای مشورتی هیات تحریریه
21 دکتر سعید ابراهیمی اعضای مشورتی هیات تحریریه
22 علیرضا پوراسماعیلی اعضای مشورتی هیات تحریریه
23 دکتر ابوالفضل علیشاهی اعضای مشورتی هیات تحریریه
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دفتر مجله
25 مریم کاویانی چراتی مدیر وب سایت