مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی منابع آب
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://wej.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6377
شاپا الکترونیکی 2423-719
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6os8kU07vwmULc6KFuI28cARHVRI8EMMy_cOb8aGzV4W5xSrqcA5Sri0ysfH7kSrvqLfYM8a5duShQadpFpEnCjLZyzw&user=hzeYKyIAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 47 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر فردین بوستانی مدیر مسئول
2 دکتر ناصر طالب بیدختی سردبیر
3 دکتر محمدهادی فتاحی مدیر اجرایی
4 دکتر سید آهنگ کوثر اعضای هیات تحریریه
5 دکتر محمد جعفر ناظم السادات اعضای هیات تحریریه
6 دکتربهرام ثقفیان اعضای هیات تحریریه
7 دکتر محمود شفاعی بجستان اعضای هیات تحریریه
8 دکتر حسنعلی غیور اعضای هیات تحریریه
9 دکتر حسین صدقی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر حمیدرضا فولادمند اعضای هیات تحریریه