مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش‌نامه تاریخ
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://history.bojnourdiau.ac.ir/
صاحب امتیاز بجنورد
موضوع علوم انسانی / تاریخ
عنوان کوتاه نشریه فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه تاریخ
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1375-8221
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه tarikhfaslnameh@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 54 - خرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جواد هروی مدیر مسئول
2 رجبعلی وثوقی مطلق مدیر داخلی
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد صاحب امتیاز
4 امیر اکبری سردبیر
5 یوسف متولی حقیقی ویراستار ادبی نشریه
6 حسین فلاح ویراستار انگلیسی
7 حسین الهی اعضای هیات تحریریه
8 عباسعلی تفضلی اعضای هیات تحریریه
9 محمد نبی سلیم اعضای هیات تحریریه
10 مصیب عباسی اعضای هیات تحریریه
11 میرزا ملا احمد ملا احمد اعضای هیات تحریریه
12 محمد تقی ایمانپور اعضای مشورتی هیات تحریریه