مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://mpmpjournal.iaun.ac.ir/
صاحب امتیاز نجف‌آباد
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی مکانیک
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2345-5993
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ju_279
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 4 - آبان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Dr. Mehdi Moradi مدیر مسئول
2 Prof. Mohsen Hamedi سردبیر
3 Dr. Sadegh Rahmati اعضای هیات تحریریه
4 Dr. Mohsen Esfahanian اعضای هیات تحریریه
5 Dr. Mohamadreza Ghazavi اعضای هیات تحریریه
6 Dr. Mohammad Reza Forouzan اعضای هیات تحریریه
7 Dr. Bouzar Ghasemi اعضای هیات تحریریه
8 Dr. Mahdi Mortazavi اعضای هیات تحریریه
9 Dr. Mostafa Ghayour اعضای هیات تحریریه
10 Dr. Mojtaba Kolahdouzan مدیر داخلی
11 Dr. Alireza Shirneshan مدیر اجرایی
12 Sanaz Parham ویراستار ادبی