مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت صنعتی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://imj.iausdj.ac.ir/
دفتر مجله سنندج
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9007
شاپا الکترونیکی 2008-9007
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه imj@iausdj.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://imj.iausdj.ac.ir/
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 53 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بهروز زارعی مدیر مسئول
2 منصور خاکسار سردبیر
3 هیرش سلطان پناه مدیر اجرایی
4 عیسی نخعی کمال آبادی اعضای هیات تحریریه
5 کامران جمالی فیروزآبادی اعضای هیات تحریریه
6 محمد رضا لطفی اعضای هیات تحریریه
7 حیدر امیران اعضای هیات تحریریه
8 سید رضا ابراهیمی مدیر تولید محتوا