مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت صنعتی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://imj.iausdj.ac.ir/
صاحب امتیاز سنندج
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9007
شاپا الکترونیکی 2008-9007
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه im@iausdj.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://imj.iausdj.ac.ir/
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره 46 - بهمن 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه