مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات اقتصاد کشاورزی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jae.miau.ac.ir/
صاحب امتیاز مرودشت
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6407
شاپا الکترونیکی 2423-7248
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jaemiau@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - فروردین 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر بهاالدین نجفی مدیر مسئول
2 دکتر غلامرضا سلطانی سردبیر
3 دکتر جواد ترکمانی اعضای هیات تحریریه
4 دکتر مجید کوپاهی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر منصور زیبایی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر ناصر شاهنوشی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر علیرضا کرباسی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر حسین مهرابی بشرابادی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر بهاالدین نجفی اعضای هیات تحریریه
10 دکتر غلامرضا سلطانی اعضای هیات تحریریه