مشخصات نشریه
عنوان نشریه زبان و ادب فارسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://farsij.iausdj.ac.ir/
صاحب امتیاز سنندج
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-899X
شاپا الکترونیکی 2008-899X
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه im@iausdj.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 36 - مهر 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 جمال احمدی مدیر مسئول
2 فاطمه مدرسی سردبیر
3 بدریه قوامی ویراستار ادبی نشریه
4 سیداحمد پارسا اعضای هیات تحریریه
5 محمدمراد ایرانی اعضای هیات تحریریه
6 محمدامیر عبیدی نیا اعضای هیات تحریریه
7 نسرین علی اکبری اعضای هیات تحریریه
8 کژال غفاری کارشناس نشریه
9 سیدمحمدخالد غفاری مدیر داخلی