مشخصات نشریه
عنوان نشریه مهندسی آب مهندسی آب
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir/
دفتر مجله شوشتر
موضوع فنی و مهندسی / مهندسی عمران
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228- 5784
شاپا الکترونیکی 2228- 5784
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://jwe.iau-shoushtar.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 8 - شماره 2 - تابستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هادی معاضد سردبیر
2 بهروز دهان زاده مدیر مسئول
3 احسان دریکوند مدیر داخلی
4 علی محمد آخوند علی اعضای هیات تحریریه
5 مهدی قمشی اعضای هیات تحریریه
6 عبد علی ناصری اعضای هیات تحریریه
7 محمود محمودیان شوشتری اعضای هیات تحریریه
8 جواد احدیان اعضای هیات تحریریه
9 علی اصغر نجف پور اعضای هیات تحریریه
10 علی اکبر بابایی اعضای هیات تحریریه