مشخصات نشریه
عنوان نشریه عرفان اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://mysticism.sinaweb.net/
صاحب امتیاز زنجان
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-0514
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه erfan@iauz.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 16 - شماره 61 - دی 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اکبر افراسیاب پور مدیر مسئول
2 حسین آریان مدیر اجرایی
3 محمد غلامرضایی اعضای هیات تحریریه
4 تورج عقدایی اعضای هیات تحریریه
5 سوسن آل رسول اعضای هیات تحریریه
6 قربان علمی اعضای هیات تحریریه
7 علی مهدی زاده شهری اعضای هیات تحریریه
8 محمدرضا صائینی اعضای هیات تحریریه
9 علی اکبر افراسیاب پور اعضای هیات تحریریه
10 حسین آریان ویراستار ادبی
11 علی اکبر افراسیاب پور ویراستار
12 مسعود زهره وند ویراستار انگلیسی
13 حامد علیزاده دستیار مدیر اجرایی
14 نیره فقیه راد کارشناس نشریه
15 قربان علمی سردبیر