مشخصات نشریه
عنوان نشریه عرفان اسلامی عرفان اسلامی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://mysticism.sinaweb.net/
دفتر مجله زنجان
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-0514
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه erfan.eslami.zanjan@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=69vYWMoAAAAJ&gmla=AJsN-F7YgAQTr45mgn8YBygIM7ptyWEg0QkalnqmEVfc-kj1DLs4FaYsU98FhJrzZACJn-FvrbgPQsatXi39dEQZYWqKFl8-zdQl8HBd9AbLcWmTLTwWLiQ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 17 - شماره 67 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات این فصلنامه در تاریخ 1391 رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت نموده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اکبر افراسیاب پور مدیر مسئول
2 حسین آریان مدیر اجرایی
3 محمد غلامرضایی اعضای هیات تحریریه
4 تورج عقدایی اعضای هیات تحریریه
5 سوسن آل رسول اعضای هیات تحریریه
6 قربان علمی اعضای هیات تحریریه
7 علی مهدی زاده شهری اعضای هیات تحریریه
8 محمدرضا صائینی اعضای هیات تحریریه
9 علی اکبر افراسیاب پور اعضای هیات تحریریه
10 حسین آریان ویراستار ادبی
11 سید نادر محمدزاده ویراستار
12 مسعود زهره وند ویراستار انگلیسی
13 آرش شمس کارشناس نشریه
14 قربان علمی سردبیر