مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات کمی در مدیریت مطالعات کمی در مدیریت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Quantitative Researches in Management
آدرس وب سایت نشریه http://Journal.abhariau.ac.ir
دفتر مجله ابهر
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7434
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه qrm.abhar@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره سوم - تابستان 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بابک حاجی کریمی مدیر مسئول
2 فرید عسگری مدیر داخلی
3 محمدرضا شیخی کارشناس نشریه
4 ناصر حمیدی اعضای هیات تحریریه
5 محمد مظفری اعضای هیات تحریریه
6 سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی سردبیر
7 سلیمان ایرانزاده اعضای هیات تحریریه
8 محمدصادق ضیایی اعضای هیات تحریریه
9 حسن رنگریز اعضای هیات تحریریه
10 یداله رجایی اعضای هیات تحریریه