مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات کمی در مدیریت مطالعات کمی در مدیریت
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Quantitative Researches in Management
آدرس وب سایت نشریه http://qrm.abhariau.ac.ir/fa/
صاحب امتیاز ابهر
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه مدیریت
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7434
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه بدون سامانه
پست الکترونیکی اصلی نشریه qrm.abhar@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره سوم - شهریور 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 بابک حاجی کریمی مدیر مسئول
2 موسی احمدی مدیر داخلی
3 محمدرضا شیخی کارشناس نشریه
4 محمد نورایی اعضای هیات تحریریه
5 محمدابراهیم پورزرندی اعضای هیات تحریریه
6 پیمان نوری بروجردی اعضای هیات تحریریه
7 جمشید صالحی صدقیانی سردبیر
8 غلامرضا گودرزی اعضای هیات تحریریه
9 ابوالفضل تاج زاده نمین اعضای هیات تحریریه
10 حسن رنگریز اعضای هیات تحریریه
11 فریدون تفضلی اعضای هیات تحریریه