مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Nano Dimension International Journal of Nano Dimension
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijnd.ir/
دفتر مجله تنکابن
موضوع فنی و مهندسی / نانو
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8868
شاپا الکترونیکی 2228-5059
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه managing@ijnd.ir, bsadeghi1177@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://ijnd.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 3 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
توضیحات International Journal of Nano Dimension (IJND) is an international, open access, online and print scholarly publication issued four times a year by the Tonekabon branch of the Islamic Azad University._||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Babak Sadeghi مدیر مسئول
2 Khalil Pourshamsian سردبیر
3 Professor Y. Z Menceloglu اعضای هیات تحریریه
4 Professor Q. Li اعضای هیات تحریریه
5 Professor E. Siu-Wai-Kong اعضای هیات تحریریه
6 Professor H. Y Kim اعضای هیات تحریریه
7 Professor Zh Song اعضای هیات تحریریه
8 Professor Q Zhang اعضای هیات تحریریه
9 Professor M. A. Seyed Sadjadi اعضای هیات تحریریه
10 Professor Golam Ali Mansoori اعضای هیات تحریریه
11 Hossein Hosseinkhani اعضای هیات تحریریه
12 Professor Ali Reza Mahjoub اعضای هیات تحریریه
13 Professor Masoud Salavati Niasary اعضای هیات تحریریه
14 Mehrdad Mahkam اعضای هیات تحریریه
15 Mahdi Rashidzadeh اعضای هیات تحریریه
16 Babak Sadeghi اعضای هیات تحریریه
17 Afshin Pourahmad اعضای هیات تحریریه
18 Shabnam Sohrabnezhad اعضای هیات تحریریه
19 Khalil Pourshamsian اعضای هیات تحریریه
20 Saeid Batebi اعضای هیات تحریریه
21 Fatemeh Davar اعضای هیات تحریریه
22 Morteza Enhessary اعضای هیات تحریریه
23 Reza Khalifeh اعضای هیات تحریریه
24 Naser Montazeri مدیر داخلی