مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش‌های به زراعی پژوهش‌های به زراعی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://behzeraee.iausr.ac.ir/fa/
صاحب امتیاز یادگار امام (ره) - شهر ری
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه JCPR
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-6601
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه jcpr@iausr.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 3 - آبان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات جلد 11 شماره 3 مربوط به پاییز 1398(تصویر جلد بارگزاری شده) در تاریخ 98/8/5 در وب سایت مجله بارگزاری گردید.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 امید صادقی پور مدیر مسئول
2 علیرضا پازکی سردبیر
3 ابوالفضل رشیدی اصل مدیر داخلی
4 حمید ایران نژاد اعضای هیات تحریریه
5 رضا بزرگی پور اعضای هیات تحریریه
6 علیرضا پازکی اعضای هیات تحریریه
7 فرخ درویش کجوری اعضای هیات تحریریه
8 امید صادقی پور اعضای هیات تحریریه
9 علی کاشانی اعضای هیات تحریریه
10 علیرضا پازکی ویراستار انگلیسی
11 ریحانه صادقی ویراستار ادبی نشریه
12 محمود اکبری دهکردی کارشناس نشریه
13 محمود اکبری دهکردی تایپیست
14 ناصر معماری گرافیست
15 حسن رضا اعتباریان اعضای هیات تحریریه
16 عبدالامیر راهنما اعضای هیات تحریریه
17 داریوش طالقانی اعضای هیات تحریریه