مشخصات نشریه
عنوان نشریه مطالعات جامعه شناختی شهری
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Urban Sociological Studies
آدرس وب سایت نشریه http://urb.dehaghan.ac.ir/
دفتر مجله دهاقان
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 3273-2345
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه usq.diau@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1391
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 37 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات این فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی از وزارت علوم می باشد و در پایگاه های ISC , SID نمایه می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 فریدون وحیدا سردبیر
2 منصور حقیقتیان مدیر مسئول
3 مصطفی ازکیا اعضای هیات تحریریه
4 ابراهیم انصاری اعضای هیات تحریریه
5 محمدتقی ایمان اعضای هیات تحریریه
6 حسین بنی فاطمه اعضای هیات تحریریه
7 مسعود تقوایی اعضای هیات تحریریه
8 فروغ السادات عریضی اعضای هیات تحریریه
9 سارا ملاسعیدی مدیر اجرایی
10 پریسا داوری ویراستار ادبی نشریه
11 اعظم طغیانی صفحه آرا
12 اصغر محمدی ویراستار
13 منصور حقیقتیان ویراستار انگلیسی