مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت فرهنگی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Cultural Management
آدرس وب سایت نشریه http://jcm.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-3327
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره شماره 4 (پیاپی 42) - زمستان 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدرضا صالحی امیری مدیر مسئول
2 مهرداد نوابخش سردبیر
3 فاطمه عزیزآبادی فراهانی مدیر داخلی
4 سیدعلی اکبر افجه ای اعضای هیات تحریریه
5 سیدرضا صالحی امیری اعضای هیات تحریریه
6 محسن قدمی اعضای هیات تحریریه
7 کریم حمدی اعضای هیات تحریریه
8 علی اکبر رضایی اعضای هیات تحریریه
9 سید جمال الدین طبیبی اعضای هیات تحریریه
10 علی اکبر فرهنگی اعضای هیات تحریریه
11 سیدرضا سید جوادین اعضای هیات تحریریه
12 محمدمهدی تنعمی اعضای هیات تحریریه