مشخصات نشریه
عنوان نشریه مدیریت فرهنگی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Cultural Management
آدرس وب سایت نشریه http://jcm.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 13 - شماره شماره 4 (پیاپی 42) - اسفند 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدرضا صالحی امیری مدیر مسئول
2 مهرداد نوابخش سردبیر
3 فاطمه عزیزآبادی فراهانی مدیر داخلی
4 سیدعلی اکبر افجه ای اعضای هیات تحریریه
5 سیدرضا صالحی امیری اعضای هیات تحریریه
6 محسن قدمی اعضای هیات تحریریه
7 کریم حمدی اعضای هیات تحریریه
8 علی اکبر رضایی اعضای هیات تحریریه
9 سید جمال الدین طبیبی اعضای هیات تحریریه
10 علی اکبر فرهنگی اعضای هیات تحریریه
11 سیدرضا سید جوادین اعضای هیات تحریریه
12 محمدمهدی تنعمی اعضای هیات تحریریه