مشخصات نشریه
عنوان نشریه Research On Crop Ecophysiology
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://roce.khuisf.ac.ir/
دفتر مجله اصفهان (خوراسگان)
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / زراعت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-4105
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه roce.khuisf.ac.ir@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1383
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 2 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Research on Crop Ecophysiology Continuation of Journal of Research in Agricultural Science Vol. 14/2, Issue 2, December 2019
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Ebrahim Behdad مدیر مسئول
2 Ali Soleymani سردبیر
3 Hamidreza Javanmard مدیر داخلی
4 Hmid Madani اعضای هیات تحریریه
5 Mohammadreza Khajehpour اعضای هیات تحریریه
6 Reza Ghorbani اعضای هیات تحریریه
7 Alireza Pazoki اعضای هیات تحریریه
8 Mohammad Banayan Aval اعضای هیات تحریریه
9 Mohammadreza Naderi اعضای هیات تحریریه
10 Maryam Behdad کارشناس نشریه
11 Abdolmajid Rezaei ویراستار انگلیسی