مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Radar and Optic Remote Sensing
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
موضوع علوم انسانی / جغرافیا
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-02-10
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سیدعلی المدرسی مدیر مسئول
2 علی سرکارگر سردبیر
3 سیدعلی المدرسی اعضای هیات تحریریه
4 علی سرکارگر اعضای هیات تحریریه
5 محمدحسین رامشت اعضای هیات تحریریه
6 سیدکاظم علوی پناه اعضای هیات تحریریه
7 غلامعلی مظفری اعضای هیات تحریریه
8 محمدحسین سرائی اعضای هیات تحریریه
9 احمد مزیدی اعضای هیات تحریریه
10 hooman latifi اعضای هیات تحریریه
11 MAHDI MOTAGH اعضای هیات تحریریه
12 عاطفه همتی مدیر داخلی