مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nature and Spatial Sciences Journal of Nature and Spatial Sciences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jonass.ir
دفتر مجله میبد
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jonass.um20@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Journal+of+Nature+and+Spatial+Sciences+%28JONASS%29&btnG=
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1399
آخرین دوره و شماره دوره 1 - شماره 1 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات مصوب هفتمین کمیسیون انتشارات و اسناد علمی شورای عالی پژوهش
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اکبر جمالی مدیر مسئول
2 علی طالبی سردبیر
3 علی سلاجقه اعضای هیات تحریریه
4 سید سعید اسلامیان اعضای هیات تحریریه
5 فاضل امیری اعضای هیات تحریریه
6 سید علی المدرسی اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا نوجوان اعضای هیات تحریریه
8 هادی زارعی اعضای هیات تحریریه
9 Timothy O. Randhir اعضای هیات تحریریه
10 Qinhuo LIU اعضای هیات تحریریه
11 Ing. Michael Hahn اعضای هیات تحریریه