مشخصات نشریه
عنوان نشریه برنامه ریزی منطقه ای
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jzpm.miau.ac.ir/
دفتر مجله مرودشت
موضوع علوم انسانی / مدیریت
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-6735
شاپا الکترونیکی 2423-7051
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه jzpm_azad@yahoo.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F68As6Ik_gvVCZk4ZpReNo681Tup2aN3BU-p6pX7ewfBMSJWEthm_7M5tC_XGJtrTZg9kiAB1TUsU-6C4rr4UY2eGH7DA&user=BHdvWKgAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دکتر علی شمس الدینی مدیر مسئول
2 دکتر علی شکور سردبیر
3 دکتر فرامرز بریمانی بریمانی اعضای هیات تحریریه
4 دکتر حسن بیک محمدی اعضای هیات تحریریه
5 دکتر شهریار خالدی خالدی اعضای هیات تحریریه
6 دکتر محمد رضا رضایی اعضای هیات تحریریه
7 دکتر محمد رضا رضوانی اعضای هیات تحریریه
8 دکتر سیروس شفقی اعضای هیات تحریریه
9 دکتر مجید شمس اعضای هیات تحریریه
10 دکتر علی شکور اعضای هیات تحریریه
11 دکتر محمد حسن ضیاء توانا اعضای هیات تحریریه
12 دکتر سید نعمت اله موسوی اعضای هیات تحریریه
13 دکتر حسین نگارش اعضای هیات تحریریه