مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های نقد ادبی وسبک شناسی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://lit.iaushk.ac.ir/
دفتر مجله شهرکرد
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2345-5403
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه lit@iaushk.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 41 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دفتر مجله
2 محمد حکیم آذر مدیر مسئول
3 قهرمان شیری سردبیر
4 اصغر رضاپوریان مدیر داخلی
5 محمّدعلی آتش سودا اعضای هیات تحریریه
6 سعید حسام‌پور اعضای هیات تحریریه
7 حسین حسن‌پور آلاشتی اعضای هیات تحریریه
8 محمّد حکیم‌آذر اعضای هیات تحریریه
9 حسین خسروی اعضای هیات تحریریه
10 احمد غنی‌پور ملکشاه اعضای هیات تحریریه
11 علی محمّدی اعضای هیات تحریریه
12 بهروز محمودی بختیاری اعضای هیات تحریریه
13 عبدالرضا مدرّس‌زاده اعضای هیات تحریریه
14 جهانگیر فکری ارشاد اعضای هیات تحریریه
15 محمد حکیم آذر ویراستار ادبی نشریه
16 امیر سبزوار ویراستار انگلیسی
17 زهرا احمدزاده دستیار مدیر اجرایی
18 کریم منزوی گرافیست
19 زهرا احمدزاده تایپیست